Deelopdracht 3
Ontwerpen (zie blok 1 en 2) en evalueren op relevantie en consistentie

Nadat u verhelderd heeft waar uw ontwerpopdracht valt in een groter geheel, doorloopt u alle stappen zoals u die ook heeft doorlopen in Blok 1 en 2. Zo heeft u uiteindelijk een ontwerp in handen dat voldoet aan de kwaliteitscriteria relevantie en consistentie.

Bij het zetten van deze vervolgstappen zult u zich steeds moeten vergewissen dat u de consequenties van uw keuzes bij deelopdracht 2 van Blok 3 voldoende aandacht geeft. Vraag collega's om u op dit punt scherp te houden, nodig één of meerdere deskundigen uit om feedback te geven op voorlopige uitwerkingen. Hebben zij nog aanvullingen of suggesties?

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

  • Alles uit de kennisbank en toolkit dat u bij blok 1 en/of 2 heeft gebruikt, kan ook nu behulpzaam zijn.