Deelopdracht 1
Formuleer uw ontwerpopdracht
In deze deelopdracht gaat u na wat voor lessenreeks u wilt maken en wat u daarmee hoopt te bewerkstelligen bij uzelf, uw leerlingen en/of uw collega's. Om tot een heldere opdrachtomschrijving te komen doorloopt u de analysefase van het ADDIE-model. U maakt daarbij gebruik van de hulpmiddelen, bronnen en deelopdrachten van Blok 1.
Maak gebruik van de leerplanaspecten van het curriculaire spinnenweb bij het beschrijven van de uiteindelijke opdracht. Vraag daarnaast feedback van uw collega's en direct leidinggevende op de opdrachtomschrijving en pas deze, waar nodig, aan.