Eindopdracht
Eindpresentatie

Via vier deelopdrachten heeft u nu een eindproduct in handen en zicht op de kwaliteit van dat product. Presenteer uw bevindingen aan uw medecursisten en/of naaste collega's, coach en direct leidinggevende. U kunt bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie verzorgen, een korte demonstratie van het concrete lesmateriaal geven, foto- of videomateriaal laten zien met daarop leerlingen en docenten die bezig zijn met de lessen, of een aantal voorbeelden van leerlingenmateriaal kort bespreken.

Mogelijke manieren om terug te blikken:

  • Het curriculaire kwartetspel. Dit kwartetspel is een speelse vorm om met medeontwikkelaars en vanuit verschillende invalshoeken terug te blikken op uw activiteiten als ontwikkelaar van een lessenreeks.
  • Voer een check uit of alle opdrachten van de blokken zijn uitgevoerd. Maak daarbij gebruik van het document Checklist voor het cursistenportfolio.
  • Vul de Zelfscan Curriculaire ontwikkelcompetentie in. M.b.v. deze scan beoordeelt u uzelf op verschillende competenties. In hoeverre bent u volgens uzelf al gegroeid, of in hoeverre blijkt juist dat u bepaalde competenties nog niet in die mate beheerst als dat u aan de start van Blok 1 of halverwege de cursus verwachtte?