Deelopdracht 5
De lesuitvoering met de les(senreeks)

Nadat u in deelopdracht 1, 2, 3 en 4 uw ontwerpopdracht steeds verder heeft ingevuld en aangescherpt, heeft u nu uitvoeringsklaar lesmateriaal. In deze deelopdracht gaat u uw ontwikkelde les(senreeks) in de praktijk inzetten en vervolgens evalueren. Door te evalueren kunt u onderzoeken in hoeverre uw les(senreeks) van voldoende kwaliteit is en waar eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Gedurende het ontwerp- en ontwikkelproces heeft u al vaker evaluatiemomenten ingebouwd. Echter, afhankelijk van het doel dat u met uw evaluatie wilt bereiken, is de ene evaluatiemethode meer geschikt dan de andere methode. Tijdens de voorgaande deelopdrachten richtte de evaluatie zich telkens op het lesmateriaal zelf. Nu zal de evaluatie zich richten op de lesuitvoering met de lessenreeks, uw docenthandelen met de lessenreeks of de ervaringen van uzelf en/of leerlingen met de lessenreeks.

Evalueer de lesuitvoering of uw eigen docenthandelen met de uitvoergingsklare lessenreeks op  werkelijke bruikbaarheid. Hiertoe kunt u collega's vragen om uw lesuitvoering met het lesmateriaal te observeren. Een andere geschikte evaluatieactiviteit is om leerlingen na afloop van de les naar hun mening te vragen d.m.v. een vragenlijst of interview. In dit geval ligt de focus van de evaluatie op de ervaringen van leerlingen.
Na afloop van de lesuitvoering en de ontvangen evaluatiebevindingen van collega's en/of leerlingen, stelt u uw lessenreeks bij.

Om te oefenen:

Mogelijk te gebruiken uit de toolkit:

Vervolgopdracht (optioneel):

  • Beoordelen van leerresultaten. In dit instrument worden u voorbeelden aangereikt waarmee u op verschillende manieren de leerresultaten van leerlingen in kaart kunt brengen.