Deelopdracht 4
Van ontwerpeisen naar een uitgewerkte lessenreeks

Op basis van de door u geformuleerde ontwerpeisen en de gevonden en geselecteerde bronnen en materialen, gaat u dit omzetten in concreet onderwijs. In deze deelopdracht gaat u dus aan de slag met het uitvoeringsklaar maken van uw lessenreeks. Dat houdt in dat u uw ontwerpeisen uitschrijft in een lesformat voor docenten en leerlingen. Voorbeelden van lesformats die u ter inspiratie kunt gebruiken, vindt u hieronder bij mogelijk te gebruiken uit de toolkit.

Beschrijf in een door u gekozen lesformat, de opdracht, leerdoelen, planning, te gebruiken materialen, wijze van beoordeling en andere relevant informatie. Na het invullen van dit format kunt u uw uitgeschreven les(senreeks) op verschillende manieren evalueren. Hieronder worden drie mogelijke evaluatieactiviteiten genoemd: checklist leerlinggerichtheid, checklist docentonafhanelijkheid en het doorloopspel.

Mogelijk te gebruiken uit de toolkit: