Deelopdracht 3
Passende bronnen en materialen

In deelopdracht 1 en deelopdracht 2 heeft u uw ontwerpopdracht verder aangescherpt. In deze opdracht gaat u op zoek naar geschikte lesmaterialen waarmee u uw ontwerpideeën tot ontwikkeling kunt brengen. Dit moeten materialen zijn die bij passen de door u geformuleerde leerdoelen (deelopdracht 1) en ontwerpeisen (deelopdracht 2). Welk type materialen heeft u voor ogen, welke leeractiviteiten en leerinhouden moeten daarbij naar voren komen, hoeveel lestijd wilt u met het lesmateriaal omvatten, et cetera.
Voor het vinden van relevante materialen kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van één of meerdere van de volgende websites:

  • Wikiwijs
  • Lesbank
  • Leraar24
  • Kennisnet
  • Vakcommunities
  • .....

Omdat de door u te selecteren materialen en bronnen moeten passen bij uw visie en alle andere leerplanaspecten (zoals geformuleerd in uw ontwerpeisen), zal niet alles wat u vindt relevant zijn. Materialen kunnen nog zo leuk en aantrekkelijk zijn, als het niet past bij de doelen die u nastreeft, dan heeft het geen toegevoegde waarde. Uiteraard kunt u materialen soms wel passend maken. U selecteert de materialen die u aanspreken en u past deze dusdanig aan dat u alsnog uw beoogde doelen en inhouden realiseert.  Leest u te illustratie het volgende voorbeeld:

Team A werkt bij autofabrikant Volvo en wordt gevraagd om met bestaand Volvo materiaal een bestaande Volvo aan te passen naar eigen behoefte. Daarvoor stelt Volvo onderdelen ter beschikking. In deze constructie kunt u deze materialen daadwerkelijk gebruiken omdat Volvo ervoor heeft gezorgd dat onderdelen van Volvo X ook passen in Volvo Y.
Team B werkt bij dezelfde autofabrikant Volvo en heeft dezelfde opdracht gekregen als team A. Echter, ze mogen ook onderdelen gebruiken van andere autofabrikanten. Het probleem hierbij is dat een Toyota onderdeel niet op de Volvo past. In dit geval wordt het team gedwongen om het onderdeel te bewerken zodat deze in ieder geval past op de Volvo. Echter er worden geen garanties gegeven dat de Volvo met een onderdeel van Toyota tot dezelfde prestaties komt als de oorspronkelijke Volvo.


Ga op zoek naar leermaterialen die passen bij uw ontwerpeisen. Wees echter kritisch op wat u vindt; is datgene wat u vindt van voldoende kwaliteit? Voor het selecteren van materialen die van voldoende kwaliteit zijn, is het belangrijk dat de materialen relevant, consistent, bruikbaar (en effectief) zijn. Beschrijf daarom na het vinden van materialen, de kwaliteit van deze materialen aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn de gevonden materialen daadwerkelijk relevant?
  • Passen de gevonden materialen daadwerkelijk bij de door u geformuleerde ontwerpopdracht (is het consistent)?
  • Verwacht u dat de door u gevonden materialen daadwerkelijk bruikbaar zijn?

Laat ook één of enkele collega's reageren op de door u gevonden en geselecteerde materialen en bronnen. Hebben zij nog suggesties of opmerkingen?

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank: