Eindopdracht
Meest opmerkelijke ervaring(en) met onderwijs ontwerpen

In dit blok hebt u uw globale ontwerpopdracht van Blok 1 geconcretiseerd in uitvoeringsklaar lesmateriaal, mede op basis van tussentijds evalueren. Vervolgens hebt u uw lessenreeks uitgevoerd en nogmaals geëvalueerd. In deze eindopdracht presenteert u aan medecursisten en uw coach uw meest opvallende, leerzame, leuke en/of moeilijke ervaringen die u tijdens het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren bent tegengekomen. In hoeverre zijn uw ontwerpambities die u tijdens de intake hebt geformuleerd haalbaar gebleken, hoe heeft het uitgepakt?
De wijze waarop u dit presenteert is aan uzelf. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een PowerPoint presentatie en/of m.b.v. concreet lesmateriaal, m.b.v. videobeelden van de lessenpraktijk, of i.s.m. één of meerdere collega's. Zoek een manier die bij u past en die u en uw medecursisten wellicht zal inspireren.

Mogelijke manieren om terug te blikken:

  • Aandachtspunten voor reflectie. Houd in het logboek bij wat u tot nu toe geleerd heeft, wat bruikbaar was en wat uw vervolgacties zijn.
  • Reflectie op de kernactiviteit evalueren. Een vragenlijst om stap voor stap terug te blikken op de activiteiten die zijn uitgevoerd om de uitvoering van een les(senreeks) te evalueren.
  • De kritische incidentmethode. M.b.v. de kritische incidentmethode krijgt u inzicht in de ervaringen van uzelf en anderen met het onderwerp leerplanontwikkelaar. De methode ondersteunt en stimuleert alle deelnemers samen te analyseren en te concluderen.
  • Interview een expert. Bij deze opdracht interviewt u een vakexpert aan de hand van vragen die u ontleent aan uw leerdoelen.