Blok 2
In blok 2 werkt u verder aan de ontwerpopdracht die u in blok 1 geformuleerd en gepresenteerd heeft. Via vijf deelopdrachten gaat u uw ontwerpopdracht verder concretiseren en uitvoeringsklaar maken. Dit doet u mede op basis van tussentijds evalueren. Uiteindelijk werkt u toe naar de eindopdracht van dit blok, een presentatie van uw meest opmerkelijke of waardevolle bevindingen/ervaringen met onderwijsontwikkeling tot nu toe.

Op basis van uw ontwerpopdracht die u in Blok 1 gemaakt  heeft, gaat u in dit blok meer concrete eisen voor uw ontwerpopdracht formuleren. Met andere woorden: wat wil ik met deze opdracht bereiken, welke vaardigheden en/of inhouden staan centraal, welke activiteiten gaan leerlingen uitvoeren, wat moet de leerling aan het einde van deze opdracht(en) kennen of kunnen en op welk niveau?
Voor een antwoord op deze vragen kan het principe van: ''beginnen met het einde voor ogen'' als uitgangspunt worden genomen. Vanuit het einddoel, de beoogde, gewenste opbrengst, gaat u al terugredenerend na wat dat voor de exacte invulling van de ontwerpopdracht betekent. U moet dus goed voor ogen hebben wat leerlingen aan het einde moeten beheersen.

Als ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten uit blok 2, kunt de volgende informatie, oefeningen instrumenten en reflectieopdrachten gebruiken:

Uit de kennisbank Oefeningen
Uit de toolkit Uit de reflectiegalerij