Deelopdracht 3
Huidige en gewenste situatie

Formuleer op basis van de analyse van uw eigen les, de lesobservatie van en het nagesprek met uw collega, de sterke en zwakke punten uit de huidige onderwijspraktijk van uzelf en uw collega. Hoe ziet de huidige situatie er op dit moment uit en hoe zou u die graag anders willen zien, in een nieuw ontwerp? Wat voor ontwerpidee├źn heeft u daarover? Zet die beknopt op papier. Daarbij kunt u eventueel gebruik maken van onderstaand instrument: Mijn gewenste onderwijspraktijk.

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Vervolgopdracht (optioneel):

  • U heeft zojuist op basis van de analyses van uw eigen les en die van een collega, uw gewenste onderwijspraktijk op microniveau (klassenniveau) vastgesteld. Deze oefening kunt u ook meer uitgebreid uitvoeren, op schoolniveau (mesoniveau). Met behulp van het instrument Huidige en gewenste situatie op schoolniveau betrekt u zoveel mogelijk mensen die bij de onderwijsvernieuwing op uw school betrokken kunnen zijn, zoals leerlingen, leidinggevenden, ouders, et cetera. Hierdoor kunt u schoolbreed een beeld krijgen van de wensen en idee├źn van iedereen m.b.t. de ontwikkeling.