Deelopdracht 2
Onderwijspraktijk van anderen analyseren

Observeer een les van een collega-docent aan de hand van de leidraad curriculair spinnenweb. Dit kan een medecursist zijn, maar dat kan ook een andere collega zijn. Het observeren van deze les heeft een beschrijvend karakter. U geeft dus géén oordeel over de les, maar u beschrijft wat u ziet. Deze beschrijving doet u aan de hand van de leerplanaspecten van het curriculaire spinnenweb. Na afloop van de les vertelt u uw collega-docent wat u heeft gezien en vraagt u om eventuele verdere toelichting. Op basis van dit nagesprek formuleert u leerpunten waar u in uw eigen, huidige lessenreeks uw voordeel mee kunt doen.

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Vervolgopdracht (optioneel):

  • Collega-docenten observeren uw onderwijspraktijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van dezelfde leidraad.
  • Ervaringen van leerlingen. Wat vinden leerlingen van de uitgevoerde les(senreeks)? Voor een antwoord op deze vraag kunt u gebruik maken van een leerlingenvragenlijst die leerlingen na afloop van de les invullen.