Deelopdracht 1
Analyseren van eigen onderwijsmateriaal

Neem een les of lessenserie die u zelf ontwikkeld heeft, of neem een lessenserie uit de methode die u met plezier gebruikt. Analyseer deze lessenserie vervolgens aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat is het doel van deze lessenserie, wat wilde u/de methode hiermee bereiken?
  • Wat is goed/sterk aan de les en waarom?
  • Welke leerplanaspecten sluiten goed bij deze leerdoelen aan?
  • Welke leerplanaspecten sluiten onvoldoende bij deze leerdoelen aan?
  • Wat kan er verbeterd worden zodat alle leerplanaspecten een samenhangende lessenserie vormen?

Noteer uw bevindingen.

Om te oefenen:

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Na afloop van deelopdracht 1: