Blok 1
In blok 1 maakt u kennis met en doet u ervaring op met de eerste belangrijke uitgangspunten van het ontwerpen van onderwijs. Via vier deelopdrachten werkt u toe naar de eindopdracht van dit blok, uw gewenste ontwerpopdracht.

Startend vanuit uw eigen onderwijspraktijk neemt u een les of lessenreeks die u ooit gegeven heeft en wellicht ook zelf ontwikkeld heeft. Op deze les past u de eerste belangrijke stap van onderwijskundig ontwerpen toe: die van analyseren. Vervolgens leert u op basis daarvan, maar ook op basis van observaties van de onderwijspraktijk van collega's, te komen tot een gewenst ontwerpvoorstel voor een nieuwe les(senreeks). Dit voorstel zal en mag in dit blok nog wat globaal geformuleerd zijn.

Houd gedurende dit blok een logboek bij waarin u reflecteert op uw aanpak en de opbrengsten daarvan. Door op bepaalde momenten kritisch terug te blikken en vooruit te kijken op uw handelen en de opbrengsten, kunt u daar gedurende het verdere leerproces uw voordelen mee te doen.

Als ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten uit blok 1, kunt de volgende informatie, oefeningen, instrumenten en reflectieopdrachten gebruiken:

Uit de kennisbank Oefeningen
Uit de toolkit Uit de reflectiegalerij