Opdrachten
De cursus bestaat uit verschillende opdrachten die zijn ondergebracht in Blok 1, Blok 2 en
Blok 3. Elk blok kent een aantal deelopdrachten en een eindopdracht. De deelopdrachten werken stap voor stap toe naar de eindopdracht. Na sommige deelopdrachten volgens soms ook optionele vervolgopdrachten. Deze hebben geen verplichtend karakter maar kunnen waardevol en interessant zijn voor cursisten die graag dieper op een opdracht willen ingaan.
Elk blok begint met een inleiding over het doel en de inhoud van dat blok. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van mogelijk te gebruiken informatie, materialen en oefeningen uit de kennisbank, toolkit, oefeningen of reflectiegalerij. Aansluitend volgen de verschillende opdrachten waarbij u telkens direct wordt verwezen naar mogelijk te gebruiken materialen kennisbank, toolkit, oefeningen of reflectiegalerij.