Oefeningen
In sommige opdrachten wordt verwezen naar oefeningen. Deze hebben tot doel om u te laten oefenen met de aangereikte opdracht en bijbehorende leerplankundige theorieën. Ze staan veelal los van de onderwijspraktijk, zodat u in een meer bekende en/of vertrouwde situatie ervaring op kunt doen met de opdracht en daarbij behorende curriculaire theorieën.
De oefeningen hebben geen verplichtend karakter maar kunt u desgewenst uitvoeren om handigheid te krijgen met de verschillende theorieën over en/of modellen voor curriculum-ontwikkeling.