Handleiding
De handleiding informeert lerarenopleiders en onderwijsondersteuners over het gebruik van materialen waarmee zij docenten en leidinggevenden in het onderwijs kunnen professionaliseren in het ontwikkelen van onderwijs.

Om de materialen die SLO hiervoor heeft samengesteld adequaat, plezierig en effectief te benutten, beschrijft de handleiding de inhoud, opzet en gebruikersmogelijkheden van de cursus Curriculumontwerp, van les naar leerlijn.

Allereerst zullen de uitgangspunten en doelstellingen van deze cursus uiteen worden gezet. Vervolgens komen achtereenvolgens de inhoud en de opzet van de cursus aan de orde. Mede op basis van de ervaringen met deze cursus tijdens een uitgevoerde pilotperiode, worden aansluitend mogelijkheden voor gebruik beschreven. Daarna volgen de inhouden van Blok 0 (intake) en Blok 4 (afronding). Tot slot volgt een overzicht van literatuur die binnen de verschillende cursusmaterialen is gebruikt.

Routes

De handleiding informeert lerarenopleiders en onderwijsondersteuners over het gebruik van alle materialen die u op deze website vindt. U kunt er echter ook voor kiezen om niet alle opdrachten en materialen van deze site te gebruiken, maar slechts enkele. Het is zelfs goed mogelijk om een focus te leggen op één of enkele aspecten van curriculumontwikkeling en daarmee een gedeelte van het totale cursusaanbod te gebruiken.

SLO heeft een zestal routes ontwikkeld die verschillen in omvang, tijd en focus op curriculumontwikkeling. Het document 'Routes Cursus Curriculumontwerp' dat u hieronder kunt downloaden, beschrijft deze routes.